ZAŠTO BILJKE CVATU?

Cvijeće je ukras naše planete. Ne morate biti ljubitelj cvijeća, a da vas ipak oduševljava kad ga vidite. Kažemo da biljke cvatu u proljeće. Osim ukrasnog cvijeća i poljskog cvijeća, i svaka druga biljka “cvate” jer cvijet služi biljkama da se razmnožavaju: da stvaraju plodove i sjemenke.

Ono čime smo mi najviše privučeni su latice cvijeta koje su živih boja. Njima su privučeni i kukci koji obilazeći cvijeće, hraneći se nektarom, vrše i tako važnu funkciju oprašivanja cvijeta.

Da bi oprašivanje bilo moguće, cvijeće ima muški i ženski dio: prašnike i tučak. Tučak je ono što se nalazi u samom središtu cvijeta i na njegovom se dnu nalaze sjemeni zameci, a prašnici se nalaze uokolo tučka. Tako su građeni dvospolni cvijetovi. Postoje međutim I biljke koje imaju jednospolne cvjetove- muške samo s prašnicima i ženske samo s tučkom (kukuruz, bukva, hrast). Treća vrsta biljaka ima na jednoj jedinki samo ženske cvjetove, a na drugoj samo muške (vrba, topola).

Do oprašivanja cvijeta dolazi prenosom polena s prašnika u tučak. To se može dogoditi uz pomoć vjetra ili uz pomoć kukaca. Cvijeće koje oprašuju kukci mora ih prije svega privući; čini to jarkim bojama i slatkastim mirisom nektara kojeg će se kukci najesti, te istovremeno na nožicama ponijeti polen na drugi cvijet, koji će tamo pasti i tako ga oprašiti.

Cvijeće koje je neupadljivo i bez mirisa mora računati na vjetar da ga opraši. Tučak na takvom cvijeću je pozicioniran tako da izlazi iz cvijeta te je izložen da prihvati polen koji prenosi vjetar.

Jednom kada polen padne kroz grlo tučka u čašicu, događa se oplodnja i nastaje sjeme koje će dati plod te biljke. Sjeme će omogućiti plodu da se prehranjuje dok raste. Neki cvjetovi imaju samo jedno sjeme u tučku – poput breskve, marelice, trešnje, višnje, šljive, a neke ih imaju više pa plod sadrži više sjemena-kiwi, jagoda…

Iz sjemenki plodova nastat će nova biljka, ali kako? Neke sjemenke, poput one od maslačka, odnjet će vjetar, druge će pasti u vodu i biti odnešene na drugo mjesto, treće će prenijeti životinje na svojem krznu ili perju, a postoje i biljke čiji plod će “eksplodirati” i raštrkati sjemenje uokolo.

Od sjemena koje je palo na tlo, nastat će nova biljka, uz pomoć vlage i sunca. Pustit će korijenje, a stabljika će razviti listove koji će biljku hraniti. Kad dovoljno naraste, biljka će napraviti cvijet i priča će krenuti iznova.

cvijece
Recent Posts