ŠTO TO SVIJETLI U MRAKU?

krijesnice_suma

Oni među vama koji će ovoga ljeta boraviti u prirodi, kada padne mrak, možda će u lišću ili travi ugledati malo svjetlo. To je krijesnica, kukac koji  ima sposobnost međusobnog komuniciranja pomoću svjetlosnih signala.

Kukci iz roda krijesnica žive na svim kontinentima, osim na Antarktici i ima ih raznih vrsta. Najsnažnije svijetle one koje žive u Srednjoj i Južnoj Americi. Ima ih u šumama, na livadama, na tlu i ispod kamenja.

U našoj domovini možemo naići na dvije vrste: ivanjsku krijesnicu i malu ivanjsku krijesnicu. Kod obje vrste samo mužjaci imaju krila i lete, a kod ivanjskih krijesnica svijetle samo ženke.

Recent Posts