STANOVNICI MORA – RAKOVI

Manje morske rakove koji simpatično hodaju na stranu svi poznajemo, a nailazimo na njih na stijenama uz more i najčešće rano ujutro ili predvečer dok traže hranu. Imaju 10 nogu, a prednji par nogu razvio se u kliješta kojima nose hranu u usta.

U Jadranskom moru živi preko 1500 vrsta rakova. Mnogi se skrivaju na dnu među kamenjem ili se ukopavaju u pijesak.

Njihova tijela su tvrda, sačinjena od sličnog materijala kao i morske školjke, koje štiti mekano tkivo. Dok rastu, povremeno odbacuju oklop, te ponovno izgrade oklop veće dimenzije. Ukoliko im kliješta stradaju, većina rakova ima mogućnost regeneracije, odnosno, ponovno im izrastu.

Veliki jadranski rakovi su jastozi i hlapovi, a prepoznatljiva je i rakovica širokog tijela. Manje vrste su škampi i kozice.

Osim morskih postoje i slatkovodni rakovi tako da ih možete vidjeti i ako boravite uz rijeke, jezera i potoke.

rakovi
Recent Posts