ŠTO JE RECIKLIRANJE?

recikliranje-novo

U svojoj obitelji, vrtiću i školi sigurno često čuješ riječ „recikliranje“. A što ona znači?

Recikliranje je postupak u kojem koristimo stvari koje bismo inače bacili, da bismo napravili neku novu stvar koja će nam ponovno biti korisna. Na taj način, sprečavamo gomilanje otpada i doprinosimo smanjenju zagađenja naše lijepe planete Zemlje.

Reciklirati se mogu različiti materijali: papir koji nam više ne treba, plastika, staklo, metal, tekstil i elektronički uređaji (kompjutori, mobiteli, televizori…).

Reciklirati možemo odlaganjem stvari koje bismo inače bacili na za to predviđena mjesta koja nazivamo reciklažna dvorišta i odlaganjem određenih materijala u za to predviđene spremnike u blizini vaših domova: papir u kontejnere za papir, staklo u one predviđene za staklo…

Znaš li da prikupljanjem i prodajom određenih vrsta materijala, primjerice plastičnih boca i papira koji se skupe u tvom domaćinstvu, možeš i zaraditi džeparac?

Reciklirati možeš i sam u svom domu na način da od raznih stvari koje ti više ne trebaju ili su se pokvarile ili istrošile, osmisliš i napraviš nešto novo!  Na primjer, od limenki koje se odbacuju u domaćinstvu možeš napraviti kutije za bojice: operi ih, oboji i napuni bojama. Od njih možeš napraviti i teglice za cvijeće. Od ambalaže za mlijeko možeš napraviti kućice za ptičice…Ideje su neograničene!

Od papira koji se reciklira izrađuje se novi papir, pa čak i higijenski papir na kojem je označeno da je od „recikliranog papira“. Na taj način, nešto što bi se inače bacilo, ponovno se vraća u domaćinstva, korisno je, a smanjene su količine smeća. Istovremeno, za izradu novih predmeta od odloženog (recikliranog) materijala, treba potrošiti puno manje energije i uz puno manji ispust štetnih tvari u atmosferu.

Reciklirajući štedimo, povećavamo korisnost stvari i pridonosimo zdravlju naše planete. Saznaj kako se i ti možeš uključiti u ciklus recikliranja!

Recent Posts