KAKO NASTAJE STRUJA?

struja_mala

Upali svjetlo, napuni mobitel, upali televizor, igraj igrice na kompjutoru, skuhaj ručak, operi rublje u perilici, pojačaj klimu…sve ovo su svima nama tako poznate, svakodnevne radnje, da se rijetko pitamo kako se sve to događa? A sve to omogućava električna energija odnosno – struja!

Električna energija dolazi do naših domova preko strujne mreže koju čine veliki strujni stupovi međusobno povezani žicama – od električne centrale do nas. Postoje različiti tipovi električnih postrojenja i načina na koji se stvara struja: pomoću sagorijevanja ugljena ili plina, koristenjem snage vode, sunca, vjetra i nuklearne elektrane.

Baterije su spremnici elektriciteta i služe nam da uređaji, poput vaših mobitela, malih računala, igrački…ne bi morali biti uključeni u utičnice, već da bismo ih mogli koristiti nevezano za struju.

Struja je omogućila ubrzani razvoj ljudske civilizacije i bez nje ne možemo zamisliti svakodnevni život. No, struju trebamo koristiti na štedljiv način, što znači da je poželjno gasiti svjetla kad ih ne trebamo, isključiti uređaje kad ih ne koristimo…

I oprez!  Sa strujom moramo biti oprezni, a djeca ne smiju samostalno koristiti strujne utičnice i uređaje koji se pale direktnim uključivanjem u struju. Mogu naravno paliti svjetla na prekidačima, uključivati televizor pomoću daljinskog upravljača i sl.

Sada kad nešto znate o struji, možda se zamislite kad slijedeći put budete upalili struju u svojim domovima.

Recent Posts