HLAPIĆEVA TEMA: KAKVE SVE ZUBIĆE IMAMO?

hlapic_zubici

Draga djeco, sigurno znate da se prvi zubići koji nam narastu u dječjoj dobi zovu “mliječni” i da oni budu kasnije zamijenjeni tzv. stalnim zubima. No, znate li koliko mliječnih zubića izraste, a koliko stalnih? Mliječnih zubića imamo 20, a zamijene ih 32 stalna zuba.

Nisu svi zubi jednakog oblika. To je zato što imaju drugačije zadaće. Saznajte koje!

Prednji gornji i donji zubi zovu se sjekutići. Njima, kao što i sama riječ kaže, siječemo hranu. Pokraj njih, gore i dolje, nalazi se po jedan očnjak; oni pomažu sjekutićima u odgrizanju hrane.

Iza očnjaka, nalaze se pretkutnjaci i kutnjaci. Njihove široke gornje površine služe nam da hranu sažvačemo i usitnimo.

Sada kada znamo kakva je funkcija svakog zubića, razumijemo i koliko je važno da svaki, baš svaki zub sačuvamo, da ih redovito peremo, ne jedemo previše slatkiša i, ako je potrebno – liječimo ih kod doktora zubara.

Recent Posts