HLAPIĆ ZNA KAKO SE ORIJENTIRATI U PRIRODI!

Kad se ponovno počnemo kretati u prirodi i ići na izlete dobro će nam doći znanja kako se u prirodi možemo orijentirati, znati gdje su strane svijeta i gdje moramo krenuti da bismo stigli na svoj cilj ili da se znamo vratiti odakle smo krenuli.

Iako se u današnje vrijeme možemo poslužiti GPS uslugom na našim mobitelima, dobro je uvijek znati i kako se snaći ukoliko primjerice mobitel izgubimo ili mu se isprazni baterija. Tada će vam ovi savjeti i te kako biti od koristi.

Osnovno znanje za orijentaciju u prostoru koje ste vjerojatno naučili na satovima zemljopisa je određivanje strana svijeta. Ponovimo stoga na zemljopisnoj karti gdje je sjever, jug, istok i zapad i što se od mjesta gdje živite nalazi na kojoj strani svijeta.

Noću se možemo snalaziti pomoću zvijezda. Naučimo pronaći zvijezdu Sjevernjaču koja, kao što i govori ime, određuje sjever. Prvo ćemo pronaći zviježđe Velikog medvjeda ili Velikih kola u kojem 7 zvijezda tvori oblik seljačkih kola. Od kraja „kola“ zamislimo produženi pravac koji nas vodi prema zviježđu Malog medvjeda ili Malih kola u kojem je i najsjajnija zvijezda – Sjevernjača. A kad znamo gdje je sjever, znamo da je desno od toga istok, lijevo zapad, a na suprotnoj strani – jug.

Nađemo li se u šumi, strane svijeta možemo odrediti po godovima na panju drveta koji su gušći i manjih razmaka na sjevernoj, a širih na južnoj strani. Mahovina kojom su često obrasla stabla gušća je na sjevernoj strani, a na istoj je strani i kora drveta hrapavija, tamnija i obrasla gljivica, a glatkija na južnoj strani drveta. I krošnje drveća su bujnije na južnoj strani, a drveće koje nazivamo četinjače više će smole imati na dijelu kore okrenute prema jugu.

Ako je priroda prekrivena snijegom on će jače kopniti na južnoj strani, a zadržavati se na sjevernoj.

Orijentirati se možemo i pomoću mjeseca. Puni mjesec uvijek izlazi nasuprot suncu, čim ono zađe, na istoku. Oko ponoći nalazi se na jugu, a ujutro na zapadu. Kada mjesec izgleda kao slovo „D“ izlazi oko podneva, a oko 18 sati je na jugu. A kada izgleda kao slovo „C“, onda izlazi oko ponoći na istoku, a oko 6 sati ujutro pokazuje gdje je jug te ćemo tada lako odrediti sjever jer se nalazi na suprotnoj strani.

Orijentirati se možemo i pomoću ručnog sata pod uvjetom da ide točno i da je sunčano vrijeme. Sat stavimo na dlan i okrećemo dok mala kazaljka ne bude usmjerena prema suncu. Kut koji ta mala kazaljka čini s brojkom 12 prepolovimo i zamišljena linija koja ide po pola tog kuta pokazuje nam gdje je jug.

Orijentacija pomoću sunca lakša je u ljetno doba nego zimi. U 6 sati ujutro sunce je na istoku, u 12 sati na jugu, a u 18 sati na zapadu. Ukoliko izađe prije 6 sati, izaći će malo sjevernije, ali će u 6 sati biti točno na istoku. Jednako tako, u 18 sati ljeti sunce će biti na zapadu i kad će zaći kasnije. Zbog ljetnog računanja vremena moramo na ovo vrijeme dodati po 1 sat. Zimi kada sunce izlazi kasnije, i zalazi jako rano nećemo na žalost biti u mogućnosti orijentirati se pomoću sunca ujutro i navečer.

Orijentirati se naravno možete i pomoću sprave koju nazivamo kompas koja radi tako što reagira na Zemljino magnetsko polje te se njegova magnetska igla uvijek okreće prema sjeveru. Držeći kompas u ruci okrećemo se na razne strane sve dok se igla ne umiri. Tada znamo gdje je sjever.

Zanimljivo, zar ne? Neke od ovih vještina možete vježbati i kod kuće ovih dana kako biste imali nova znanja kad se nađete u prirodi gdje ćete sve moći još bolje isprobati.

kompas
Recent Posts
Školski program