VUKOVI – ŽIVOT U ČOPORU

vukovi_mala

Vukovi pripadaju grupi životinja divljih pasa i od njih potječu sve vrste domaćih pasa, naših dragih ljubimaca.

Vukovi žive i love u čoporima, a vođe čopora – alfa mužjak i ženka – vode lov i dominiraju čoporom, primjerice, prvi jedu nakon što čopor lov završi s uspjehom. Pokoravanje alfa paru vrlo je bitno za svakog člana čopora; ukoliko to ne želi, mora se odvojiti i osnovati vlastiti čopor.

Vukovi samci najčešće love manje životinje (zečeve, rakune…), dok je čopor u stanju uloviti velike životinje poput sobova, losova, divlja goveda i sl. No, znaju proći dani da ne uspiju doći do hrane, tako da kad je ulov dobar pojedu puno nadoknađujući dane gladovanja.

Vučići se rađaju slijepi i gluhi i u potpunosti su ovisni o majčinoj prisutnosti. No, vrlo brzo rastu i napreduju tako da se s 3 mjeseca već pridružuju čoporu kad krene u lov iako još ne sudjeluju u njemu.

Svakodnevicu vukova obilježava kretanje: da bi pronašli hranu i da bi obilježili i kontrolirali teritorij koji bi neki drugi čopor mogao željeti zauzeti. U toku 24 sata provedu i po 8 sati hodajući i mogu preći 60 i više kilometara. Tijekom lova mogu trčati i do 65 km na sat.

Vukova ima raznih vrsta – sivi, crveni, arktički, meksički, bijeli – i rasprostranjeni su u raznim klimama i područjima. Za prilagodbu na temperature i do -40oC imaju dva sloja krzna. Gornji odbacuju kad je vrijeme toplo.

Vukovi se sporazumijevaju glasovima, od čega je najprepoznatljivije vučje zavijanje kojim komuniciraju s članovima vlastitog čopora, ali i daju do znanja drugim čoporima o svojoj prisutnosti na teritoriju kojeg smatraju svojim.

Recent Posts