TKO JE RUDOLF?

Svi znamo da Djed Božičnjak dolazi na sanjkama koje vuku sobovi, životinje s veeelikim rogovima. U zaprezi ih ima 9 jer su sanjke ispunjene darovima teške, a najvažniji među njima je Rudolf, sob s crvenim nosom koji im osvjetljava put.

A što znate o sobovima?

Sobovi koje još nazivamo i losovima ili sjevernim jelenima žive u području subarktičke klime, u Europi u skandinavskim zemljama. Zimi se hrane lišajevima koje pronalaze pod snijegom, a ljeti lišćem i travom. Kod ove vrste jelena i ženke, i mužjaci imaju rogove koje gube svake godine da bi im izrasli još veći. U odnosu na tijelo, nema jelena s veći rogovima.

Jako su izdržljivi, najsnažniji među jelenima i mogu podnijeti velike polarne hladnoće zahvaljujući gustom krznu koje prekriva svaki dio njihovog tijela, od papaka do nosa. Ako trebaju, mogu potrčati brzinom i do 60 kilometara na sat.

Sobovi u divljini žive u krdima koja prevale velike udaljenosti u potrazi za hranom. Ovo je jedina vrsta jelena koju je čovjek pripitomio koristeći ih za vuću zaprežnih kola i sanjki kojima se ljudi kreću u područjima s jakim zimama i puno snijega.

Baš kao Djedica…

rudolf
Recent Posts