BILJNI MORSKI SVIJET

Svi znamo da u moru žive ribe, rakovi, školjke, ali često zaboravimo na biljni morski svijet. On nije brojan i raznovrstan kao na kopnu, ali je jednako važan za morski ekosustav.

Najčešće nailazimo na alge koje tek nalikuju na kopnene biljke, no nemaju ni korijena, ni lista, ni cvijeta. Njihova je važnost jer procesom fotosinteze proizvode kisik. Možemo ih vidjeti na kamenim stijenama, na većim i manjim dubinama, ovisno o tome trebaju li za svoj opstanak više ili manje svjetla.

Alge su staništa brojnih životinjskih vrsta u moru koje se njima prehranjuju i ovdje pronalaze sklonište pred prirodnim neprijateljima.

Koriste i čovjeku. Od postojećih 1000-ća vrsta algi, njih čak 400 čovjek koristi za prehranu, kozmetiku, u medicine i kemijskoj industriji.

alge
Recent Posts
Tradicijske drvene igračke - Hlapićev dućan