ŠTO TO SVIJETLI U MRAKU?

Oni među vama koji će ovoga ljeta boraviti u prirodi, kada padne mrak, možda će u lišću ili travi ugledati malo svjetlo.U ovim ljetnim mjesecima kad ćete provoditi vrijeme uz vodu - more, jezera, rijeke, potoke, bazene - prisjetite se čemu sve voda služi.